Hizmetlerimiz

Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz birçok risk var, bu riskleri teminat altına almamak, bu risklerden herhangi biri ile karşılaştığımızda, altından kalkamayacağımız yüksek maliyetleri beraberinde getirmektedir. Bu riskleri en doğru şekilde teminat altına almak için sigortacınızın size özel çözümler sunan ve riskinizi doğru analiz eden kimseler olması gerekir. Çetaş Sigorta Müşteri odaklı yaklaşımı ile müşterisine paket veya kişiye özel çözümler geliştirerek riski doğru biçimde tanımlar ve ona göre teminat seçimi yaparak en doğru yönlendirmeyi sağlar.

 • Poliçe Plasmanı ( Ön risk analiz çalışması )Mevcut üretim ve riziko istatistiklerinizin detaylı bir şekilde incelenerek risk durumu hakkında bilgi sahibi olmayı hedeflemekteyiz, biz buna kısaca “Riskin Tanımlanması” diyoruz.Yapılan ön çalışma neticesinde kuruluşunuzun ve riskinizin yapısına göre en uygun sigorta programının tespit edilmesi sağlanacaktır yani kuruluşunuzun ihtiyaçları doğrultusunda özel sigorta programının belirlenmesi.Tekliflerin en optimum seviyeye getirilmesi için ortaklaşa çalışma yapılmasıSigorta şirketlerinden temin etmiş olduğumuz tekliflerin teminat içeriği, prim ve sigorta şirketlerinin operasyonel ve hasar ödeme prosedürleri açısından avantaj ve dezavantajlarının karşılıklı olarak sizlerle değerlendirilmesi.Çalışılması planlanan sigorta şirketlerinin finansal durumları hakkında bilgi verilmesi.En uygun teminat kararının verilmesinde danışmanlık hizmetin verilmesi
 • Hasar Prosedürünün Oluşturulması Sizler ve mevcut sigorta şirketi ile mutabık kalınarak uygulanacak hasar prosedürüne ait detayların, Kuruluşunuzun ihtiyaçlarına ve yapısına göre en uygun biçimde oluşturulması. ( Örnek: hasar ödeme süreçlerinin tanımlanması vb.)Seçilen sigorta şirketinin sistemine işleyeceği hasar bilgilerine göre hasar istatistiklerin oluşturulması:Belirli dönemler zarfında oluşan hasarlar bilgilerinin sigorta şirketinden temin edilerek istatistiksel analizlerinin sizlere sunulmasıdır. Bu veriler aynı zamanda ileride gündeme gelebilecek hizmetlerimize de kaynak oluşturabilir nitelikte olacaktır. Kuruluşunuz yapılan poliçe maddelerine, sigorta şirketinin uyumunu periyodik olarak kontrol edecektir.
 • Risk Yönetimi

  Risk Bazlı Karlılık Modelinin Avantajları Nelerdir?Risklerin değerlendirilerek fiyatlandırmaya yansıtıldığı, finansal pazara adapte edilmiş bir yöntemdir. Müşterimiz için daha az maliyet potansiyeli olan poliçeler ile daha az prim ödediği bir sistem ile Daha rekabetçi fiyatlar önererek en karlı bölgedeki müşterilerin sayısını artırmak ve karlılığı düşüren müşterilerin tespit edilebilmesini, Hasar ödemeleri, sigortalama maliyetleri ve diğer operasyonel maliyetlerin düşürülmesini sağlamaktadır. Bu yönetim iki basamak ile gerçekleşmektedir.
 1. Aşama
  Basit risk modellerinin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu yöntem ile risk modellerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece, Firma bazında Scorecard ‘larının oluşturulması ve Riskin Fiyatlandırılabilmesi yapılabilecektir. Amacımız Pazar koşullarındaki değişiklikler sonucu riskin önemli bir kısmının Sigorta şirketi üzerinde tutulmasına ihtiyaç duyulduğu durumunda, hazırlanan modeller ile riskin doğru fiyatlanıp poliçelere yansıtılmasına yardımcı olabilmektedir. Bu yöntemle, firma bazında model geliştirilip, Fiyatlamanın ve stratejilerin müşterinin risk profiline göre yapılmasının sağlanması şeklinde özetlemek mümkündür.
 2. Aşama
  Alternatif sigorta/risk transfer çözümlerinin araştırılması ve uygulanmasıdır. Bu yöntem ile amacımız; Sadece kümül riskler için sigorta temin edilmesi, Hasar yönetimi ile risklerin ve hasarların sigorta şirketi tarafından kontrol altında tutulan bir fon yönetim sistemi ile takip edilmesinin sağlanmasıdır. Etkin hasar takip prosedürlerin uygulanması ile hasar frekansının kontrol altında tutulması, Hasar aşamasında yapılması gereken işlemlerin belirlenmesi ve organizasyonun sağlanması, Hasar ekspertiz sisteminin geliştirilmesi ve Fon oluşturulmasındaki aşamaların tamamlanmasıdır.