Konut Sigortası

Konut binası tanımı ve sigorta kapsamı:

Dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş tuğla gibi yanmaz malzeme ile yapılmış, tam kâgir olarak tanımlanan konut binası.

Bu tanım kapsamına bina içindeki ve üzerindeki her çeşit sabit tesisat ve binayı tamamlayan şeyler (çatı malzemeleri, bacalar, su olukları vb.) ile yapı tarzı tam kâgir olmak kaydıyla bina dışındaki garaj ve bahçıvan evi gibi eklentiler, bahçe avlu ve çevre duvarları, sabit yüzme ve süs havuzları ve sarnıçlar dahildir. Temeller, istinat duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler ve bina dışındaki heykeller gibi şeyler hariçtir. Kat mülkiyeti mevzuatına tabi konutların ortak kısımları da yukarıdaki tanımlar dahilinde sigorta kapsamına girer.

Konuttaki eşyaların tanımı ve sigorta kapsamı:

Tanımı yapılan konut binası içinde Sigortalıya ve onunla birlikte oturan aile bireyleri veya birlikte yaşadığı kişiler ve çalışanlarına ait ev eşyası ve kişisel eşyalar.

Bu kapsama, yapı tarzı tam kâgir olmak kaydıyla bina dışındaki garaj ve bahçıvan evi gibi eklentilerde bulunan ev eşyası ve kişisel eşya dahildir (Her türlü motorlu taşıtlar, karavanlar, tekneler, bunların aksesuar ve yedek parçaları ile canlı hayvanlar, sigorta kapsamı dışındadır). Kat mülkiyeti mevzuatına tabi konutların ortak kısımlarında bulunan ev eşyası ve kişisel eşya da yukarıdaki tanımlar dahilinde eşya kapsamına girer.