Sorumluluk Sigortası

Genel Sorumluluk Sigortaları aşağıda ki başlıklar ile sıralanmaktadır.

Sorumluluk sigortaları mali mesuliyet teminatı altında çapraz mesuliyet prensibi üzerine kurgulanmıştır, üçüncü şahıslara, işverenin çalışanına, hekimin hastasına gibi olan sorumluluklarını poliçelerde belirlenen teminat ile güvence altın almayı amaçlar, sorumluluk sigortalarına isteğe bağlı olarak “Hukuksal Koruma” teminatı da eklenerek, riskin gerçekleştiği tarihten tazminatın ödendiği tarihe kadar geçen süre zarfında ki avukatlık, mahkeme, vb. masraflarının da belirlenen teminatlar ile karşılanması mümkündür.

• İşveren Mali Sorumluluk Sigortası
• Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası
• Asansör Kazalarında Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası
• Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası
• Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası
• Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası
• Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası
• Mesleki Sorumluluk Sigortası
• Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası